Rhannu Cymraeg English

Dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn

Adref 1

Mae'n bwysig bod ymarferwyr, yn unol â Rhan 2 6.(2) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cydnabod:

Awgrymiadau Ymarfer: Dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn