Rhannu Cymraeg English

Derbyn hysbysiadau yn yr awdurdod lleol pan fo oedolyn yn wynebu risg

Adref 3 rhan 1

Rhaid cymryd hysbysiadau sy’n honni bod oedolyn sy’n wynebu risg wedi cael ei gam-drin neu sy’n wynebu risg o gael ei gam-drin neu ei esgeuluso o ddifrif, a dylai’r gwasanaethau cymdeithasol ddechrau’r ymholiadau ar unwaith. Hynny yw, yr awdurdod lleol os yw’r oedolyn sydd sy’n wynebu risg:

  • yn byw;
er enghraifft, ei gyfeiriad cartref
  • wedi cael ei leoli;
er enghraifft, mewn cartref gofal sy’n cynnig gofal seibiant
  • wedi cael ei ddarganfod;
er enghraifft, mae ar wyliau a chafwyd hyd i’r unigolyn yn crwydro ac wedi drysu mewn tref y tu allan i ardal yr awdurdod lleol y mae’n byw ynddi.

Dylid trin pob hysbysiad yn yr un modd, waeth p’un ai:

  • yw’r cam-drin honedig wedi digwydd yn neu’r tu allan i’r teulu;
  • un o gyfres o hysbysiadau ydyw;
  • beth yw ffynhonnell yrhysbysiad, gan gynnwys hysbysiadau dienw.