Rhannu Cymraeg English

Cynhadledd amddiffyn oedolion: y rhesymeg

Adref 3 rhan 2

Dylid trefnu cynhadledd amddiffyn oedolion os mai’r canlynol yw canlyniad yr ymholiadau a126 a’r cyfarfod/trafodaeth strategaeth:

Mae’n hanfodol bod yr oedolyn sy’n wynebu risg yn rheoli penderfyniadau ynghylch sut mae’r risgiau y mae’n eu hwynebu mewn perthynas â chamdriniaeth ac esgeulustod yn cael eu rheoli.

Gellir cyflawni hyn os:

Mae’n hanfodol bod oedolion sy’n wynebu risg yn cael cynnig ac yn cael eu cefnogi gan eiriolwr annibynnol drwy gydol y broses os oes angen.

Wrth benderfynu a ddylid cynnal cynhadledd amddiffyn oedolyn, dylai ymarferwyr ystyried y canlynol:

(See Adran 3 rhan 1 Y Drafodaeth / Cyfarfod Strategaeth: y diben)

Mae’r gynhadledd amddiffyn oedolion yn benodol i bob achos, cyfarfod amlasiantaeth a’r oedolyn sy’n wynebu risg a’i eiriolwr.

Bydd cynhadledd amddiffyn oedolyn yn digwydd fel arfer yn yr achosion isod:

Dylai’r gynhadledd amddiffyn oedolion, ym mhob achos, ddilyn ymchwiliad investigation o’r camdriniaeth oni bai mai dymuniad clir yr oedolyn yw peidio â chael cynhadledd.

Y nodau

Dyma’r nodau:

Canllaw Ymarfer: O’r dyletswydd i Adrodd wrth y Gynhadledd Amddiffyn Oedolion

Canllaw Ymarfer: Adnoddau Asesu Risg

Canllaw Ymarfer: Asesiadau Risg a Dull sy’n Canolbwyntio ar y Person

Canllaw Ymarfer: Anghenion Gofal a Chymorth neu Anghenion Gofal a Chymorth ac Amddiffyn?