Cymraeg English

Y ddyletswydd i adrodd am oedolyn sydd mewn perygl o gamdriniaeth a/neu esgeulustod

Adref 2

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': Chwefror 2021