Rhannu Cymraeg English

Trosolwg o’r adran

Adref 2

O fewn yr adran hon gall ymarferwyr ddod o hyd i weithdrefnau yn esbonio beth sy’n rhaid iddyn nhw ei wneud os oes ganddyn nhw bryderon am oedolyn sy’n wynebu risg o gamdriniaeth a/neu esgeulustod gan gynnwys:

Manylir ar sefyllfaoedd penodol y gallai ymarferwr ddod ar eu traws mewn perthynas ag oedolyn sy’n wynebu risg o gamdriniaeth neu esgeulustod a ffyrdd o ymateb yn:

Mae gan ymarferwyr sy’n cwblhau dyletswydd i hysbysu gyfrifoldeb o ran: