Rhannu Cymraeg English

Trosolwg o’r adran

Adref 3 rhan 1

Mae’r adran hon yn cynnwys gweithdrefnau mewn perthynas â rolau a chyfrifoldebau ymarferydd, yn dilyn hysbysiad gan y gwasanaethau cymdeithasol.

Mae manylion penodol ynghylch ymateb i hysbysiad: trosolwg o’r dasg a’r broses gan gynnwys:

Esbonnir ymholiadau a126 dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a nodir y canlynol:

Y broses ymateb i adroddiad yn cynnwys:

Dylid cynnal cyfarfod / trafodaeth strategaeth:os yw ymholiadau a126 yn dod i’r casgliad bod gan y gwasanaethau cymdeithasol achos rhesymol i amau bod yr oedolyn sy’n wynebu risg yn cael ei gam-drin neu ei esgeuluso. Cyfarfod / trafodaeth strategaeth: prif ystyriaethau gan gynnwys:

  • amserlenni
  • rolau a chyfrifoldebau: cydlynydd arweiniol, dirprwy gydlynydd arweiniol a’r ymarferydd arweiniol;
  • cymryd rhan mewn trafodaeth strategaeth;
  • cadeirio;
  • yr agenda;
  • cofnodi;
  • canlyniadau’r drafodaeth / cyfarfod strategaeth;
  • penderfyniadau gwybodus a gefnogir;
  • cynllun camau cytunedig.

Gweithdrefnau ar sefyllfaoedd cymhleth gan gynnwys: